Index

SPECTOR AS

Orgnr: 811924962

adresse: Valberget 17

id

926

organisasjonsnummer

811924962

navn

SPECTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Valberget 17"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811924962

navn

SPECTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Valberget 17

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.05.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811924962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2254531, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10922988, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8373887}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2549101}}, "journalnr": "2021269044", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811924962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7377035, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7277035}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3545952, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3536458}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10922988}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -52535, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43675}, "driftsresultat": 157991, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 201667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -224411, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -156661}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67750}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -66420}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925641863 [navn] => SPECTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811924962 [oppstartsdato] => 2020-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Valberget 17"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?