Index

SPECTRE CAPITAL AS

Orgnr: 815085892

mobil: 922 63 091
adresse: Fugleliveien 23A

id

7746

organisasjonsnummer

815085892

navn

SPECTRE CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-10

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fugleliveien 23A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815085892

navn

SPECTRE CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fugleliveien 23A

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.03.2015

stiftelsesdato

01.03.2015

tlf

tlf_mobil

922 63 091

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815085892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474581, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1980643, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1970000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10643}}, "journalnr": "2021515308", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815085892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10643, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10643}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1970000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1970000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1980643}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "totalresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?