Index

SPIKKESTADLEGENE AS

Orgnr: 821621852

adresse: Spikkestadveien 128

id

25329

organisasjonsnummer

821621852

navn

SPIKKESTADLEGENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-27

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spikkestadveien 128"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821621852

navn

SPIKKESTADLEGENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Spikkestadveien 128

forradrpostnr

3430

forradrpoststed

SPIKKESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.10.2018

stiftelsesdato

18.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

821621852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237337, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 390292, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 243733}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 146559}}, "journalnr": "2021216395", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821621852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 224859, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 194859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 165433, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 150641}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14792}}, "sumEgenkapitalGjeld": 390292}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 182183, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1032406}, "driftsresultat": 233594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1266000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 233576}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921638000 [navn] => SPIKKESTADLEGENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 821621852 [oppstartsdato] => 2018-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Spikkestadveien 128"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?