Index

SPIRIT FRISØR AS

Orgnr: 811998702

adresse: Tverråvegen 4

id

1069

organisasjonsnummer

811998702

navn

SPIRIT FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tverråvegen 4"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5430", "kommunenummer": "4613"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 202"], "kommune": "BØMLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5445", "kommunenummer": "4613"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811998702

navn

SPIRIT FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tverråvegen 4

forradrpostnr

5430

forradrpoststed

BREMNES

forradrkommnr

4613

forradrkommnavn

BØMLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 202

ppostnr

5445

ppoststed

BREMNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811998702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49664, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1330176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 702841}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 627335}}, "journalnr": "2021176364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811998702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 860964, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 315651}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 545312}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469213, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 458534}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10679}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1330176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 409534, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2172293}, "driftsresultat": 533879, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2706172}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6838, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11364}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 527041}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990077479 [navn] => SPIRIT FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 811998702 [oppstartsdato] => 2006-06-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tverru00e5vegen 4"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5430", "kommunenummer": "4613"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 202"], "kommune": "Bu00d8MLO", "landkode": "NO", "poststed": "BREMNES", "postnummer": "5445", "kommunenummer": "4613"} [datoEierskifte] => 2013-05-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?