Index

SPORT & EVENTS AS

Orgnr: 818744102

adresse: Torlandsvegen 10

id

16778

organisasjonsnummer

818744102

navn

SPORT & EVENTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-22

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torlandsvegen 10"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRBØ", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818744102

navn

SPORT & EVENTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torlandsvegen 10

forradrpostnr

4365

forradrpoststed

NÆRBØ

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.03.2017

stiftelsesdato

17.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818744102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249301, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22866}}, "journalnr": "2021261219", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818744102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22866, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7134}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15837, "totalresultat": -15837, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17133}, "driftsresultat": -17133, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17134}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918814558 [navn] => SPORT & EVENTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818744102 [oppstartsdato] => 2017-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torlandsvegen 10"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RBu00d8", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?