Index

SPORTLOV MGMTCO AS

Orgnr: 819026572

adresse: Østre Aker vei 17

id

17529

organisasjonsnummer

819026572

navn

SPORTLOV MGMTCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Aker vei 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819026572

navn

SPORTLOV MGMTCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Aker vei 17

forradrpostnr

0581

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

24.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819026572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2161049, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20015097, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19999999}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15098}}, "journalnr": "2020911819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819026572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20015097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20038569}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20015097}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13752}, "driftsresultat": -13752, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 287, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 287}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13465}}]

Reserver mot visning?