Index

SPORTSKLUBBEN SPEED DRIFT AS

Orgnr: 815590252

adresse: Gårdsveien 4

id

8933

organisasjonsnummer

815590252

navn

SPORTSKLUBBEN SPEED DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-26

naeringskode1

{"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gårdsveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0952", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5 Kalbakken"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0901", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815590252

navn

SPORTSKLUBBEN SPEED DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gårdsveien 4

forradrpostnr

0952

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 5 Kalbakken

ppostnr

0901

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2015

stiftelsesdato

18.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815590252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2114711, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5765, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5765}}, "journalnr": "2020867629", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815590252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2265, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -27735}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5765}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1977, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1980}, "driftsresultat": -1980, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1977}}]

Reserver mot visning?