Index

SPRÅKBRUKET AS

https://spraakbruket.no

Orgnr: 815125762

mobil: 48 14 04 40
webside: spraakbruket.no
adresse: Kyrkjevegen 23E

id

7841

organisasjonsnummer

815125762

navn

SPRÅKBRUKET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjevegen 23E"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6809", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-13

hjemmeside

spraakbruket.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815125762

navn

SPRÅKBRUKET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyrkjevegen 23E

forradrpostnr

6809

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.03.2015

stiftelsesdato

13.03.2015

tlf

tlf_mobil

48 14 04 40

url

spraakbruket.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.09.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

815125762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3606, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 432015, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 432015}}, "journalnr": "2021127407", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815125762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 253563, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 223563}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 178452, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 178452}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 432015}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 138721, "totalresultat": 138721, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 598908}, "driftsresultat": 147207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 746115}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 130, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 130}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 147337}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994388428 [navn] => SPRÅKBRUKET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815125762 [oppstartsdato] => 2009-07-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjevegen 23E"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6809", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => www.spraakbruket.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-03-13 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?