Index

SPRINT AS

Orgnr: 819339252

mobil: 452 28 640
adresse: Kirkegårdsgata 3A

id

18375

organisasjonsnummer

819339252

navn

SPRINT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-27

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegårdsgata 3A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0558", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819339252

navn

SPRINT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegårdsgata 3A

forradrpostnr

0558

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2017

stiftelsesdato

09.07.2017

tlf

tlf_mobil

452 28 640

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819339252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1622524, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 245549, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 245549}}, "journalnr": "2020342572", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819339252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 210596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 150596}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4953}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 245549}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18860, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14712}, "driftsresultat": -14712, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38525, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41543}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3018}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23813}}]

Reserver mot visning?