Index

SPS HOLDING AS

Orgnr: 812195212

mobil: 951 10 130
adresse: Co/OH Slåke Invest AS, Holterveien 4D

id

1542

organisasjonsnummer

812195212

navn

SPS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Co/OH Slåke Invest AS", "Holterveien 4D"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812195212

navn

SPS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Co/OH Slåke Invest AS Holterveien 4D

forradrpostnr

1448

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

28.06.2013

tlf

tlf_mobil

951 10 130

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812195212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2118531, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28347267, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28334954}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12313}}, "journalnr": "2020869869", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812195212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13210149, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15711658}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2501509}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15137118, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46050}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15091068}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28347267}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -432202, "totalresultat": -432202, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26938}, "driftsresultat": -26938, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -405264, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 405318}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -432202}}]

Reserver mot visning?