Index

SR UTVIKLING AS

Orgnr: 811842672

adresse: c/o John Richard Hanssen, Stjernevegen 1

id

738

organisasjonsnummer

811842672

navn

SR UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Richard Hanssen", "Stjernevegen 1"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIKHAMMER", "postnummer": "7560", "kommunenummer": "5031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811842672

navn

SR UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o John Richard Hanssen Stjernevegen 1

forradrpostnr

7560

forradrpoststed

VIKHAMMER

forradrkommnr

5031

forradrkommnavn

MALVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.04.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811842672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2106417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 319426, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 291423}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28003}}, "journalnr": "2020857459", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811842672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 310210, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 260210}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9216, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9216}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 319426}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10968, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 80641}, "driftsresultat": -14123, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 66518}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14127}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926981021 [navn] => SR UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811842672 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Richard Hanssen", "Stjernevegen 1"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIKHAMMER", "postnummer": "7560", "kommunenummer": "5031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?