Index

ST VEST EIENDOM AS

Orgnr: 916004818

adresse: c/o Stian Persson, Kongsgardsvegen 95

id

194821

organisasjonsnummer

916004818

navn

ST VEST EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stian Persson", "Kongsgardsvegen 95"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRØYHAMN", "postnummer": "5177", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916004818

navn

ST VEST EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Stian Persson Kongsgardsvegen 95

forradrpostnr

5177

forradrpoststed

BJØRØYHAMN

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

21.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916004818

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2348415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1957223, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1944587}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12636}}, "journalnr": "2021278712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916004818"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60088, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30088}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1897135, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 547135}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1350000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1957223}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 35415, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31696}, "driftsresultat": 94304, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 126000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58889, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58893}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35415}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 816010942 [navn] => ST VEST EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916004818 [oppstartsdato] => 2015-09-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stian Persson", "Kongsgardsvegen 95"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8Ru00d8YHAMN", "postnummer": "5177", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?