Index

STAAHL HOLDING AS

Orgnr: 822060412

adresse: Landingsveien 70

id

26642

organisasjonsnummer

822060412

navn

STAAHL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Landingsveien 70"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0767", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822060412

navn

STAAHL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Landingsveien 70

forradrpostnr

0767

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822060412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2268401, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 505999, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5999}}, "journalnr": "2021288762", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822060412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 450520, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 420520}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55479, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55479}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 505999}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 421129, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6971}, "driftsresultat": -6971, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -428100, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 428579}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 479}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 421129}}]

Reserver mot visning?