Index

STADIONBOLIGENE HAMAR AS

Orgnr: 812205722

adresse: Skabos vei 4

id

1568

organisasjonsnummer

812205722

navn

STADIONBOLIGENE HAMAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-11

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skabos vei 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0278", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 507 Skøyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0214", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812205722

navn

STADIONBOLIGENE HAMAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skabos vei 4

forradrpostnr

0278

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 507 Skøyen

ppostnr

0214

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2013

stiftelsesdato

18.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812205722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 32936, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 640091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 640091}}, "journalnr": "2021158017", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812205722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 640091, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 109334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 530757}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 640091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -118986, "totalresultat": -118986, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 121116}, "driftsresultat": -121116, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2130, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2235}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 105}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -118986}}]

Reserver mot visning?