Index

STAIRS MUSIC AS

Orgnr: 893732322

mobil: 452 08 022
adresse: Ørneveien 3

id

81785

organisasjonsnummer

893732322

navn

STAIRS MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ørneveien 3"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3209", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893732322

navn

STAIRS MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ørneveien 3

forradrpostnr

3209

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.02.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

tlf_mobil

452 08 022

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

15.04.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

893732322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078727, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28060316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 176691}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27883625}}, "journalnr": "2020829924", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893732322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20907998, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 234625}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20673373}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7152317, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7152317}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28060316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11924181, "totalresultat": 11924181, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5100080}, "driftsresultat": 15269794, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20369873}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38827, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40676}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1849}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15308621}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986565507 [navn] => STAIRS MUSIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 893732322 [oppstartsdato] => 2004-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8rneveien 3"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3209", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2009-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?