Index

STAKKEVOLLVEGEN 132 AS

Orgnr: 814837602

adresse: c/o Miliarium AS, Husebybakken 28B

id

7160

organisasjonsnummer

814837602

navn

STAKKEVOLLVEGEN 132 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Miliarium AS", "Husebybakken 28B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814837602

navn

STAKKEVOLLVEGEN 132 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Miliarium AS Husebybakken 28B

forradrpostnr

0379

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814837602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2230081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5222892, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5222892}}, "journalnr": "2021122895", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814837602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29665, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -335}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5193227, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5193227}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5222892}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -422099, "totalresultat": -422099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 390803}, "driftsresultat": -361053, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 877}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61924}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -422099}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915091938 [navn] => STAKKEVOLLVEGEN 132 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814837602 [oppstartsdato] => 2015-03-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Miliarium AS", "Husebybakken 28B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?