Index

STAKKEVOLLVEGEN 299 AS

Orgnr: 913079736

adresse: Terminalgata 44

id

128309

organisasjonsnummer

913079736

navn

STAKKEVOLLVEGEN 299 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Terminalgata 44"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9019", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

913079736

navn

STAKKEVOLLVEGEN 299 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Terminalgata 44

forradrpostnr

9019

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079736

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118328732, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 113143148}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5185583}}, "journalnr": "2021424499", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079736"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -42128, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -142128}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 118370860, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11592294}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 106778566}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118328732}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8762, "totalresultat": 8762, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 129621}, "driftsresultat": -129621, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 140853, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 142423}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1569}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11233}}]

Reserver mot visning?