Index

STALLEN PIZZAPUB AS

Orgnr: 812423002

adresse: Rådhusveien 2

id

2034

organisasjonsnummer

812423002

navn

STALLEN PIZZAPUB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusveien 2"], "kommune": "RAKKESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "RAKKESTAD", "postnummer": "1890", "kommunenummer": "3016"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brusemyrtoppen 25A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1739", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812423002

navn

STALLEN PIZZAPUB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusveien 2

forradrpostnr

1890

forradrpoststed

RAKKESTAD

forradrkommnr

3016

forradrkommnavn

RAKKESTAD

forradrland

Norge

postadresse

Brusemyrtoppen 25A

ppostnr

1739

ppoststed

BORGENHAUGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

02.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

11.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812423002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337693, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 355615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6492}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 349124}}, "journalnr": "2021391115", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812423002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 165915, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65915}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 196147, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 196147}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 362062}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -187084, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1932965}, "driftsresultat": -186880, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1746085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 204, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 95}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 298}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -187084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912469913 [navn] => STALLEN PIZZAPUB AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 812423002 [oppstartsdato] => 2013-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusveien 2"], "kommune": "RAKKESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "RAKKESTAD", "postnummer": "1890", "kommunenummer": "3016"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brusemyrtoppen 25A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1739", "kommunenummer": "3003"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?