Index

STALMAR AS

https://www.netglass.org

Orgnr: 815186982

mobil: 473 08 030
webside: www.netglass.org
adresse: Hummervegen 2

id

7985

organisasjonsnummer

815186982

navn

STALMAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-08

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hummervegen 2"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9104", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-11

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.netglass.org

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815186982

navn

STALMAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hummervegen 2

forradrpostnr

9104

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.04.2015

stiftelsesdato

11.03.2015

tlf

tlf_mobil

473 08 030

url

www.netglass.org

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815186982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1228142, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 104361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4361}}, "journalnr": "2019663934", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815186982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 98771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1229}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5590, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5590}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 104361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14498}, "driftsresultat": -8498, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8496}}]

Reserver mot visning?