Index

STALRO AS

Orgnr: 818720912

adresse: Mårvegen 14

id

16703

organisasjonsnummer

818720912

navn

STALRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mårvegen 14"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1223, Rasta"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2206", "kommunenummer": "3401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818720912

navn

STALRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mårvegen 14

forradrpostnr

2211

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1223, Rasta

ppostnr

2206

ppoststed

KONGSVINGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.03.2017

stiftelsesdato

01.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818720912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2575145, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 113423854, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 113326233}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 97621}}, "journalnr": "2021560623", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818720912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5093359, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14406641}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 108330495, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 228832}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 108101663}}, "sumEgenkapitalGjeld": 113423854}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4946471, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 136940}, "driftsresultat": -136940, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4809531, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 293031}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5102562}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4946471}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927035286 [navn] => STALRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818720912 [oppstartsdato] => 2021-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vaterlandsveien 31"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?