Index

STAMINA KURSSENTER AS

Orgnr: 870902492

tlf: 22 67 00 73
adresse: Hedmarksgata 15

id

54077

organisasjonsnummer

870902492

navn

STAMINA KURSSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hedmarksgata 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870902492

navn

STAMINA KURSSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hedmarksgata 15

forradrpostnr

0658

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

19.04.1994

tlf

22 67 00 73

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870902492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419511, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11660666, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11603919}}, "journalnr": "2021390280", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870902492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9337212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9237212}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2323454, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2323454}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11660666}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4125729, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12708329}, "driftsresultat": 5290681, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17999010}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 550, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1854}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1304}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5291230}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973883372 [navn] => STAMINA KURSSENTER AS E. EVENSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 870902492 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hedmarksgata 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?