Index

STANGVIK DRIVSTOFF AS

Orgnr: 818836732

mobil: 901 39 268
adresse: Stangvikvegen 269

id

17027

organisasjonsnummer

818836732

navn

STANGVIK DRIVSTOFF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stangvikvegen 269"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVANNE", "postnummer": "6640", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818836732

navn

STANGVIK DRIVSTOFF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stangvikvegen 269

forradrpostnr

6640

forradrpoststed

KVANNE

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

26.03.2017

tlf

tlf_mobil

901 39 268

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818836732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2507287, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 665829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 367277}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 298551}}, "journalnr": "2021562771", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818836732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 223499, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 123499}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 442330, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 114847}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 327483}}, "sumEgenkapitalGjeld": 665829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40400, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1474782}, "driftsresultat": 72224, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1547007}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18247, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 431}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18678}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918908048 [navn] => STANGVIK DRIVSTOFF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818836732 [oppstartsdato] => 2017-03-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stangvikvegen 269"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVANNE", "postnummer": "6640", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?