Index

STANGVIK MEK OG MASKINSERVICE AS

Orgnr: 820379802

adresse: Tromyrvegen 1

id

21186

organisasjonsnummer

820379802

navn

STANGVIK MEK OG MASKINSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tromyrvegen 1"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "STANGVIK", "postnummer": "6642", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820379802

navn

STANGVIK MEK OG MASKINSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tromyrvegen 1

forradrpostnr

6642

forradrpoststed

STANGVIK

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

22.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

820379802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2459679, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 142800, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 142800}}, "journalnr": "2021429966", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820379802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 124426, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24426}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18374, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24}}, "sumEgenkapitalGjeld": 142800}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33824, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 158343}, "driftsresultat": -44061, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 114283}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 698, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 708}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -43362}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920414281 [navn] => STANGVIK MEK OG MASKINSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820379802 [oppstartsdato] => 2018-01-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tromyrvegen 1"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "STANGVIK", "postnummer": "6642", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?