Index

STÅRPUTTEN INVEST AS

Orgnr: 811854492

mobil: 414 47 112
adresse: Stårputtveien 27

id

765

organisasjonsnummer

811854492

navn

STÅRPUTTEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stårputtveien 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0891", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811854492

navn

STÅRPUTTEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stårputtveien 27

forradrpostnr

0891

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

17.04.2013

tlf

tlf_mobil

414 47 112

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811854492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2581777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3552457, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3552457}}, "journalnr": "2021601708", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811854492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3582457, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3552457}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3600457}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1083971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9005}, "driftsresultat": -9005, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1090995, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3356915}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2265920}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1081990}}]

Reserver mot visning?