Index

STARS INVEST AS

Orgnr: 814872262

mobil: 95023017
adresse: Saturnveien 3

id

7246

organisasjonsnummer

814872262

navn

STARS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saturnveien 3"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3113", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814872262

navn

STARS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saturnveien 3

forradrpostnr

3113

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.01.2015

stiftelsesdato

17.01.2015

tlf

tlf_mobil

95023017

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814872262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2329629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66189, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1109}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 65080}}, "journalnr": "2021379760", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814872262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 51516, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21516}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14673, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14673}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66189}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 51390, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15950}, "driftsresultat": 57650, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 73600}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 57650}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926372076 [navn] => STARS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814872262 [oppstartsdato] => 2021-01-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Saturnveien 3"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3113", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?