Index

STARTMICROHOUSING AS

Orgnr: 815580672

adresse: Isdammen 11B

id

8907

organisasjonsnummer

815580672

navn

STARTMICROHOUSING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isdammen 11B"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5538", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815580672

navn

STARTMICROHOUSING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isdammen 11B

forradrpostnr

5538

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815580672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1753516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1282835, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1016276}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 266559}}, "journalnr": "2020480802", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815580672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 408249, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 501600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -93351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 874587, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 327287}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 547300}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1282835}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -312175, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1825583}, "driftsresultat": -281333, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1544250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30842, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 189}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31031}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -312175}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915639151 [navn] => STARTMICROHOUSING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815580672 [oppstartsdato] => 2015-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isdammen 11B"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5538", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?