Index

STARTUPLAB FOUNDERS AS

Orgnr: 821094682

adresse: Gaustadalléen 21

id

23515

organisasjonsnummer

821094682

navn

STARTUPLAB FOUNDERS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaustadalléen 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821094682

navn

STARTUPLAB FOUNDERS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaustadalléen 21

forradrpostnr

0349

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

19.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821094682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2141449, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62172176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48236547}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13935629}}, "journalnr": "2020889894", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821094682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60403381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 62843362}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2439981}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1768795, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1768795}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62172176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1396611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1485733}, "driftsresultat": -1485733, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 89123, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 126076}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36954}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1396611}}]

Reserver mot visning?