Index

STAUA PRODUKSJONER AS

Orgnr: 912124681

adresse: Ginatunet 13

id

107922

organisasjonsnummer

912124681

navn

STAUA PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "90.032", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ginatunet 13"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5531", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124681

navn

STAUA PRODUKSJONER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ginatunet 13

forradrpostnr

5531

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.032

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124681

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2147291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 627279, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 233053}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 394226}}, "journalnr": "2020899119", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124681"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 517885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 487885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 109394, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 109394}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 627279}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -76574, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1208919}, "driftsresultat": -75992, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1132927}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -582, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 289}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 871}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -76574}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912132900 [navn] => STAUA PRODUKSJONER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.032", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912124681 [oppstartsdato] => 2013-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ginatunet 13"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5531", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?