Index

STAVANGER BUSINESS PARK AS

https://www.ragde.no

Orgnr: 892492832

tlf: 22 62 62 20
webside: www.ragde.no
adresse: Gladengveien 3B

id

79672

organisasjonsnummer

892492832

navn

STAVANGER BUSINESS PARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-04

hjemmeside

www.ragde.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892492832

navn

STAVANGER BUSINESS PARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gladengveien 3B

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.04.2008

stiftelsesdato

04.03.2008

tlf

22 62 62 20

tlf_mobil

url

www.ragde.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892492832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1963187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 71743352, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44820072}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26923280}}, "journalnr": "2020707683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892492832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59203861, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 57682233}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1521628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12539491, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12539491}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 71743352}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16071211, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13969705}, "driftsresultat": -9819463, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4150242}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 590101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 606016}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15916}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9229362}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914655234 [navn] => STAVANGER BUSINESS PARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892492832 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ragde.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?