Index

STAVANGER SHIPBROKERS AS

Orgnr: 815229452

mobil: 901 12 353
adresse: Gudrøds gate 5

id

8093

organisasjonsnummer

815229452

navn

STAVANGER SHIPBROKERS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gudrøds gate 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4041", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815229452

navn

STAVANGER SHIPBROKERS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gudrøds gate 5

forradrpostnr

4041

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.229

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.04.2015

stiftelsesdato

27.03.2015

tlf

tlf_mobil

901 12 353

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.01.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

815229452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1822507, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1822507}}, "journalnr": "2021325781", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815229452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 98512, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 68512}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1723995, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1058420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 665575}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1822507}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 736107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1226769}, "driftsresultat": 860426, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2087195}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 33385, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33612}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 227}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 893811}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915234259 [navn] => STAVANGER SHIPBROKERS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sju00f8transport ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815229452 [oppstartsdato] => 2015-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gudru00f8ds gate 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4041", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?