Index

STAVTJØRNKNUTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS

Orgnr: 812570692

tlf: 51 41 28 00
adresse: Jon Torbergssons vei 10

id

2365

organisasjonsnummer

812570692

navn

STAVTJØRNKNUTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jon Torbergssons vei 10"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812570692

navn

STAVTJØRNKNUTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jon Torbergssons vei 10

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.10.2013

stiftelsesdato

05.09.2013

tlf

51 41 28 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812570692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2460025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4375324, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2846618}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1528706}}, "journalnr": "2021430652", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812570692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1961749, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1038251}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2413575, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2411994}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4375324}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -104676, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53566}, "driftsresultat": -53566, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51110, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 51150}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -104676}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912638847 [navn] => STAVTJØRNKNUTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812570692 [oppstartsdato] => 2013-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jon Torbergssons vei 10"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?