Index

STEIN BLOMSETH AS

Orgnr: 913078152

adresse: Amagerveien 4A

id

128265

organisasjonsnummer

913078152

navn

STEIN BLOMSETH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Amagerveien 4A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0771", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078152

navn

STEIN BLOMSETH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Amagerveien 4A

forradrpostnr

0771

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.01.2014

stiftelsesdato

11.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2009359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76950, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 61950}}, "journalnr": "2020752671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24546}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 77162, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 77162}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76950}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27911, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 122777}, "driftsresultat": -21944, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100833}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5967, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27911}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922001928 [navn] => STEIN BLOMSETH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913078152 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Amagerveien 4A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0771", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?