Index

STEINAR TVEITO AS

Orgnr: 819159912

adresse: Nossvegen 48

id

17880

organisasjonsnummer

819159912

navn

STEINAR TVEITO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nossvegen 48"], "kommune": "ÅL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅL", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819159912

navn

STEINAR TVEITO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nossvegen 48

forradrpostnr

3570

forradrpoststed

ÅL

forradrkommnr

3043

forradrkommnavn

ÅL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.06.2017

stiftelsesdato

06.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819159912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2291791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 781933, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 662724}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 119209}}, "journalnr": "2021324909", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819159912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -184957, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -214957}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 985146, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82680}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 902466}}, "sumEgenkapitalGjeld": 800189}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -177822, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 552700}, "driftsresultat": -162446, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 390254}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15376, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15448}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -177822}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919257687 [navn] => STEINAR TVEITO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819159912 [oppstartsdato] => 2017-06-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nossvegen 48"], "kommune": "u00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5L", "postnummer": "3570", "kommunenummer": "3043"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?