Index

STEINKJER KIROPRAKTORSENTER AS

Orgnr: 877047202

tlf: 74 16 39 50
adresse: Nedre Mølleveg 1

id

57711

organisasjonsnummer

877047202

navn

STEINKJER KIROPRAKTORSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-23

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Mølleveg 1"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7715", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-07-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877047202

navn

STEINKJER KIROPRAKTORSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Mølleveg 1

forradrpostnr

7715

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.12.1996

stiftelsesdato

04.07.1996

tlf

74 16 39 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877047202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2314997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2575286, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2552730}}, "journalnr": "2021363269", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877047202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1994683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1894683}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 580604, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 580604}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2575286}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1031824, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2860803}, "driftsresultat": 1322284, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4183087}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 568, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3567}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2999}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1322852}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973474235 [navn] => STEINKJER KIROPRAKTORSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 877047202 [oppstartsdato] => 1989-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Mu00f8lleveg 1"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7715", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 3"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7715", "kommunenummer": "5006"} [datoEierskifte] => 1996-07-04 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?