Index

STEINNES SNEKKERSERVICE AS

Orgnr: 912593126

id

118326

organisasjonsnummer

912593126

navn

STEINNES SNEKKERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STORFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKIBOTN", "postnummer": "9143", "kommunenummer": "5425"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912593126

navn

STEINNES SNEKKERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

9143

forradrpoststed

SKIBOTN

forradrkommnr

5425

forradrkommnavn

STORFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.10.2013

stiftelsesdato

02.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912593126

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29618, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 562604, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88496}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 474108}}, "journalnr": "2021154557", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912593126"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 292301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 262301}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 270303, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 259477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10826}}, "sumEgenkapitalGjeld": 562604}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136708, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3610095}, "driftsresultat": 178332, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3788427}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3148}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 175267}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912669610 [navn] => STEINNES SNEKKERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-11-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 912593126 [oppstartsdato] => 2013-10-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STORFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKIBOTN", "postnummer": "9143", "kommunenummer": "5425"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?