Index

STEINSHOLT UTLEIE AS

Orgnr: 819265992

adresse: Eidesaga

id

18142

organisasjonsnummer

819265992

navn

STEINSHOLT UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidesaga"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STEINSHOLT", "postnummer": "3277", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 23"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3284", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819265992

navn

STEINSHOLT UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidesaga

forradrpostnr

3277

forradrpoststed

STEINSHOLT

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 23

ppostnr

3284

ppoststed

KVELDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

14.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819265992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2490907, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27503718, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24356421}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3147297}}, "journalnr": "2021456017", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819265992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7454925, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7054925}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20048793, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1793374}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18255419}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27503718}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3351780, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7083033}, "driftsresultat": 2098417, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9181450}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1606462, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2183997}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 577535}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3704880}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 885115152 [navn] => STEINSHOLT UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819265992 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidesaga"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "STEINSHOLT", "postnummer": "3277", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 23"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3284", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => 2017-06-14 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?