Index

STEMMANE 7 AS

Orgnr: 812089722

adresse: Torridalsveien 82

id

1286

organisasjonsnummer

812089722

navn

STEMMANE 7 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torridalsveien 82"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["V/ NATVIG", "Torridalsveien 82"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812089722

navn

STEMMANE 7 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torridalsveien 82

forradrpostnr

4630

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

V/ NATVIG Torridalsveien 82

ppostnr

4630

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812089722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2444937, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12173664, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6869000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5304664}}, "journalnr": "2021410046", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812089722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 712702, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 612702}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11460962, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 367634}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11093328}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12173664}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 295745, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 626095}, "driftsresultat": 645025, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1271120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -265865, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 114119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 379984}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 379160}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912092992 [navn] => STEMMANE 7 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812089722 [oppstartsdato] => 2013-06-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torridalsveien 82"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["V/ NATVIG", "Torridalsveien 82"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4630", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?