Index

STEN AS

Orgnr: 812443402

adresse: Florvågvegen 331

id

2085

organisasjonsnummer

812443402

navn

STEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Florvågvegen 331"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "FLORVÅG", "postnummer": "5305", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812443402

navn

STEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Florvågvegen 331

forradrpostnr

5305

forradrpoststed

FLORVÅG

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

09.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812443402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2454236, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2447440}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6796}}, "journalnr": "2021347029", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812443402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1073745, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 973745}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1380491, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1380491}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2454236}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -62677, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -62671, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 62671}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -62677}}]

Reserver mot visning?