Index

STENSØNES EIENDOM AS

Orgnr: 812506552

adresse: Vestsideveien 1842

id

2205

organisasjonsnummer

812506552

navn

STENSØNES EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.451", "beskrivelse": "Sauehold"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestsideveien 1842"], "kommune": "SMØLA", "landkode": "NO", "poststed": "SMØLA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812506552

navn

STENSØNES EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestsideveien 1842

forradrpostnr

6570

forradrpoststed

SMØLA

forradrkommnr

1573

forradrkommnavn

SMØLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.451

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.09.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812506552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2102121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9824256, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9630447}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 193808}}, "journalnr": "2020854814", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812506552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 777000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -801166}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9848422, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 413260}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9435162}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9824256}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -387133, "totalresultat": -500578, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1070537}, "driftsresultat": -332997, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 737540}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -153218, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 153243}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -486215}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912512894 [navn] => STENSØNES EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.451", "beskrivelse": "Sauehold"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812506552 [oppstartsdato] => 2013-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestsideveien 1842"], "kommune": "SMu00d8LA", "landkode": "NO", "poststed": "SMu00d8LA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?