Index

STENSVOLD ANLEGG AS

Orgnr: 812548212

adresse: Industriveien 8

id

2319

organisasjonsnummer

812548212

navn

STENSVOLD ANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 8"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3270", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812548212

navn

STENSVOLD ANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 8

forradrpostnr

3270

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

20.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812548212

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2067645, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13912818, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8934009}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4978809}}, "journalnr": "2020817032", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812548212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7687355, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7657355}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6225463, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5581190}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 644273}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13912818}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3957897, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15544143}, "driftsresultat": 5128497, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20672641}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -52567, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7648}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60214}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5075931}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912562956 [navn] => STENSVOLD ANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812548212 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 8"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3270", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?