Index

STERNUUS AS

Orgnr: 811896802

mobil: 472 76 363
adresse: Ombergveien 30

id

873

organisasjonsnummer

811896802

navn

STERNUUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ombergveien 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811896802

navn

STERNUUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ombergveien 30

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.05.2013

stiftelsesdato

03.03.2013

tlf

tlf_mobil

472 76 363

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

24.06.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811896802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 343416, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 213251}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 130165}}, "journalnr": "2021261341", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811896802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 343025, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 303025}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 392, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 392}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 343416}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -163274, "totalresultat": -163274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 210555}, "driftsresultat": -210555, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2543, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2929}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 386}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -208012}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911922851 [navn] => STERNUUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811896802 [oppstartsdato] => 2013-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ombergveien 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?