Index

STH CONSULTING AS

Orgnr: 815243102

mobil: 971 71 086
adresse: Lervigbrygga 273

id

8124

organisasjonsnummer

815243102

navn

STH CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-15

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lervigbrygga 273"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815243102

navn

STH CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lervigbrygga 273

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2015

stiftelsesdato

30.03.2015

tlf

tlf_mobil

971 71 086

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815243102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1293350, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 491703}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 801647}}, "journalnr": "2021346093", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815243102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 832443, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 802443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 460907, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 460907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1293350}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 194494, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 50024}, "driftsresultat": -50024, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 240149, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 240149}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 190125}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915260691 [navn] => STH CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815243102 [oppstartsdato] => 2015-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lervigbrygga 273"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?