Index

STICKLER MANAGEMENT AS

Orgnr: 812346652

adresse: Kronprinsesse Märthas plass 1

id

1865

organisasjonsnummer

812346652

navn

STICKLER MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kronprinsesse Märthas plass 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o FitnessXpress AS", "Postboks 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0411", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812346652

navn

STICKLER MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kronprinsesse Märthas plass 1

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o FitnessXpress AS Postboks 59

ppostnr

0411

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2013

stiftelsesdato

02.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812346652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2103901, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 55563, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49273}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6290}}, "journalnr": "2020864623", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812346652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5160, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35160}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60724, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 60724}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 55564}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12798, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 62180}, "driftsresultat": -12180, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -618, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 623}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12798}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912349071 [navn] => STICKLER MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812346652 [oppstartsdato] => 2013-08-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kronprinsesse Mu00e4rthas plass 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o FitnessXpress AS", "Postboks 59"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0411", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?