Index

STIGEN AS

Orgnr: 811992062

adresse: Fjerdingen 6

id

1047

organisasjonsnummer

811992062

navn

STIGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjerdingen 6"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØNDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811992062

navn

STIGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjerdingen 6

forradrpostnr

3050

forradrpoststed

MJØNDALEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

09.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811992062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1933602, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3817474, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 94502}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3722972}}, "journalnr": "2020672040", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811992062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -305051, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -335051}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4122525, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 199369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7846312}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3817474}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -158496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16384}, "driftsresultat": -16384, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -186816, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 186816}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -203200}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921903995 [navn] => STIGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811992062 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjerdingen 6"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJu00d8NDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?