Index

STINE SOFIES EIENDOM AS

Orgnr: 814955222

adresse: Østerhusmonen 35

id

7437

organisasjonsnummer

814955222

navn

STINE SOFIES EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østerhusmonen 35"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814955222

navn

STINE SOFIES EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østerhusmonen 35

forradrpostnr

4879

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814955222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2584875, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63669806, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62010415}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1659391}}, "journalnr": "2021572118", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814955222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37270204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35656460}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1613744}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26399602, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28602}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26371000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63669806}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 860990, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3097330}, "driftsresultat": 1708931, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4806261}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -605098, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19004}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 624102}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1103833}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914999634 [navn] => STINE SOFIES EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814955222 [oppstartsdato] => 2015-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8sterhusmonen 35"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?