Index

STJERNERØR OG BYGG AS

https://www.stjernerorogbygg.no

Orgnr: 819332282

webside: www.stjernerorogbygg.no
adresse: Grønland 53

id

18342

organisasjonsnummer

819332282

navn

STJERNERØR OG BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stjernerør og Bygg AS", "c/o Therese Løkke", "Skjellveien 34"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"}

hjemmeside

www.stjernerorogbygg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819332282

navn

STJERNERØR OG BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønland 53

forradrpostnr

3045

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Stjernerør og Bygg AS c/o Therese Løkke Skjellveien 34

ppostnr

8520

ppoststed

ANKENES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.07.2017

stiftelsesdato

13.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.stjernerorogbygg.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819332282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1906722, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 386366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 386366}}, "journalnr": "2020650184", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819332282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -101614, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -131614}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 487979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 487979}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 386365}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1595128}, "driftsresultat": 55979, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1651107}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2637, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 178}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2815}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53342}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919438290 [navn] => STJERNERØR OG BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819332282 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.stjernerorogbygg.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stjerneru00f8r og Bygg AS", "c/o Therese Lu00f8kke", "Skjellveien 34"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?