Index

STL CONSULTING AS

Orgnr: 811805432

mobil: 995 28 932
adresse: Rishagen 16

id

641

organisasjonsnummer

811805432

navn

STL CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rishagen 16"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4321", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811805432

navn

STL CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rishagen 16

forradrpostnr

4321

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.04.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

tlf_mobil

995 28 932

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811805432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90592, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3154854, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3154854}}, "journalnr": "2021228016", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811805432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 884973, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 854973}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2269882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2269882}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3154854}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1614293, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 922545}, "driftsresultat": 2063692, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2986237}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5933, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6274}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 341}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2069625}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911820862 [navn] => STL CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811805432 [oppstartsdato] => 2013-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rishagen 16"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4321", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?