Index

STOKKAVIK AS

Orgnr: 812509462

adresse: Rådhusvegen 21

id

2211

organisasjonsnummer

812509462

navn

STOKKAVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusvegen 21"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4050", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 250"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4097", "kommunenummer": "1124"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812509462

navn

STOKKAVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusvegen 21

forradrpostnr

4050

forradrpoststed

SOLA

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 250

ppostnr

4097

ppoststed

SOLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812509462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2222191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34687856, "anleggsmidler": {}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34687856}}, "journalnr": "2021100008", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812509462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30727897, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31705000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -977103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3959960, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3959960}, "langsiktigGjeld": {}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34687857}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -977103, "totalresultat": -977103, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 829257}, "driftsresultat": -829257, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -147846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 350}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 148196}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -977103}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922735352 [navn] => STOKKAVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812509462 [oppstartsdato] => 2019-05-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusvegen 21"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4050", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 250"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4097", "kommunenummer": "1124"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?