Index

STOKKE INDUSTRI EIENDOM AS

Orgnr: 817769152

adresse: Inkognitogata 16

id

14320

organisasjonsnummer

817769152

navn

STOKKE INDUSTRI EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-23

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Inkognitogata 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-31

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817769152

navn

STOKKE INDUSTRI EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Inkognitogata 16

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.190

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2016

stiftelsesdato

31.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817769152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412723, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 338874396, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 70326762}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 268547634}}, "journalnr": "2021375568", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817769152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 217058485, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 147302794}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 69755691}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 121815911, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 110230939}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11584972}}, "sumEgenkapitalGjeld": 338874396}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10907771, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 297664}, "driftsresultat": -297664, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10967642, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15522056}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4554414}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10669978}}]

Reserver mot visning?