Index

STOLP AS

Orgnr: 811695432

adresse: Trollringen 22

id

373

organisasjonsnummer

811695432

navn

STOLP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trollringen 22"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOGREINA", "postnummer": "2054", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811695432

navn

STOLP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trollringen 22

forradrpostnr

2054

forradrpoststed

MOGREINA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811695432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2403185, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 513932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 498321}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15612}}, "journalnr": "2021444912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811695432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -656520, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -686520}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1170453, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 310453}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 860000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 513932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -185394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 185405}, "driftsresultat": -185405, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -185394}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911700433 [navn] => STOLP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811695432 [oppstartsdato] => 2013-03-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trollringen 22"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOGREINA", "postnummer": "2054", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?